Aarhus City Welcome bygger bro mellem internationale tilflyttere i Aarhus og et bredt udvalg af aktører inden for kultur, sport og fritid, jobfacilitering, netværk og frivillighed. Formålet er at synliggøre de mange alsidige tilbud byen har mhp. at internationale tilflyttere hurtigt bliver en del af fællesskabet - blandt andet via kultur- og fritidsaktiviteter.

Samarbejdspartnere

  • Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
  • International Community
  • Aarhus University International Club