Som en del af demensvenlig by-initiativet arbejder Aarhus Kommunes Biblioteker for at øge tilgængeligheden for alle. Udvalgte biblioteker modtager undervisning og guidning i mødet med demensramte borgere, og dertil arbejdes der på at skabe trygge opholdsrammer for demensramte. Forhåbentlig vil erfaringerne herfra kunne spredes til resten af Aarhus Kommunes Biblioteker.

Samarbejdspartnere

  • Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
  • Demensvenlig By
  • Borgere i Aarhus Kommune med demens og deres pårørende