Husker du, de tanker som os sammen bandt?

I 2004 påbegyndte Den Gamle By et samarbejde med DemensCentrum Aarhus, Aarhus Kommune, om at skærpe indsatsen til demensramte og deres pårørende. Lige siden har samarbejdet tilbudt en unik form for rehabilitering til denne målgruppe gennem erindringsforløb uden for de kommunale rammer, men stadig i trygge, hjemlige, og ikke mindst demensvenlige omgivelser.

Gennem sanseoplevelser, samtale, minder og fælles oplevelser har museets individuelt tilrettelagte erindringsforløb bygget bro mellem det kulturelle og social- og sundhedsområdet, hvilket har resulteret i flere end 300 besøg fra Aarhus’ lokalcentre.

Med delprojektet ”Erindringer i fællesskab” arbejder Den Gamle By og Aarhus Kommune videre fra deres gode erfaringer med demensforløb i et projekt, der henvender sig specifikt til borgere, der er nydiagnosticerede med demens samt deres pårørende. Forankret i minder og genstande fra vores fælles kulturhistorie - særligt 1950’erne - er projektet opbygget over tre mødegange i grupper af 8-10 borgere.

Det er en omvæltning pludselig at få demens tæt ind på livet, og målet med forløbene er at tilbyde de rette omgivelser at tackle den nye livssituation i. Med mødested i erindringslejlighederne på Søndergade 3 i Den Gamle By får deltagerne historisk troværdige rammer til at dyrke nye relationer og netværk med mennesker i en lignende livssituation.

Det særlige ved museets erindringsforløb er den respektfulde og professionelle tilgang fra personalet, der faciliterer kurserne med mange års erfaring inden for ældreområdet og arbejdet med demensramte mennesker i bagagen. Det giver til sammen deltagerne en tryghed til samtaler, aktiviteter og i fællesskab at udforske mulighederne for et godt hverdagsliv trods sygdom.