De 28 borgere med demens og demenslignende symptomer på Hjortshøj Plejehjem er centrum for dette toårige projekt, hvor Aarhus Kommune samarbejder med Aalborg Universitet og plejehjemmets
fagpersonale for at undersøge, hvordan ændringer i lydmiljøet og målrettet brug af musik og sang, kan forebygge og reducere borgernes udadreagerende adfærd.

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Kommune
  • Hjortshøj Plejehjem
  • Aalborg Universitet