I guidet fælleslæsning mødes en gruppe deltagere - enten børn eller voksne - med en fagperson, som med udgangspunkt i oplæsning af en litterær tekst faciliterer en samtale om tekstens emner. Her får
deltagerne mulighed for at spejle sig i teksten og hinandens fortællinger og oplever at være en del af et fællesskab via den delte litteraturoplevelse.

Samarbejdspartnere

  • Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
  • Lokale læsekredse
  • Lokale skole- eller fritidstilbud