Kunst, kultur og fællesskab bygger bro til et bedre liv

Kultur- & kontaktsted Kragelund blev startet af Århus Amt tilbage i 1999 som AUC (Aktivitets- & UdviklingsCenter) Kragelund, der var et visiteret socialpsykiatrisk dagtilbud.

I forbindelse med kommunalreformen åbnede tilbuddet i 2008 som et kontaktsted uden visitation, og Kragelund har lige siden været et trygt og åbent miljø, der arbejder socialfagligt med kerneopgaven om at understøtte borgerens recovery-proces ved at skabe meningsfyldte fællesskaber, hvor borgeren kan afklare, udvikle og afprøve sine handlekompetencer.

I dag foregår det i høj grad gennem de mange aktiviteter, tilbud og samarbejder, der er motor for at styrke individets personlige, sociale og faglige kompetencer. Det sker blandt andet gennem praktiske arrangementer, kurser og projekter, der tager udgangspunkt i musik, dans, kunst, håndværk og anden kreativ udfoldelse som “Sammenspil”, “Håndarbejde”, “Det Kreative Værksted: Tegne og male”, med flere, hvor husets kompetente medarbejdere underviser borgerne – somme tider sammen med gæsteundervisere fra FO Aarhus, praktikanter VIA Aarhus eller studerende på musikterapi-uddannelsen.

Derudover arbejder Kultur- & kontaktsted Kragelund med en række naturprojekter og Idræt på Banen, mens de også lægger lokaler til De Splittergale, der er et teater-, musik- og gøglerkollektiv for psykisk sårbare borgere.

Der er mere end 300 psykisk syge eller udsatte borgere tilknyttet Kultur- & kontaktsted Kragelund, og formålet er i høj grad at give borgerne de nødvendige forudsætninger til at komme videre i livet. For nogen betyder det, at de opbygger selvtillid og kompetencer, der fører dem videre i job eller uddannelse, mens det for andre betyder, at de kan holde ud at leve - og måske endda finde glæden ved at være i live.