Projektet er et fast tilbud på ARoS, hvor demensramte borgere og deres pårørende deltager i kunstpædagogiske workshops. Deltagerne præsenteres for et kunstværk, der inspirerer til at løse forskellige kreative opgaver, og derigennem bringe egne livserfaringer og erindringer i spil på en ny og kunstnerisk måde.

Samarbejdspartnere

  • ARoS
  • Ældre Sagen
  • Demenshjørnet
  • Alzheimerforeningen
  • Sundhed og Omsorg - Aarhus Kommune