Kunstnerhuset KARAVANA giver kunstnere med nedsat funktionsevne mulighed for at træne aktivt medborgerskab gennem arbejdet med æstetiske læreprocesser med teater, musik, billedkunst og fortælling. Kunstnerne laver udstilling, spiller koncerter og laver teateroplæg, hvilket kunstnerne fortæller om i sognegårde, på plejehjem, på seminarer og i kunstforeninger.