Formålet med projektet er at inddrage lokalbefolkningen og ældre medborgere i fortællingen om byens historie og til deling af egne historier. Det foregår på lokalcentre og plejehjem i Aarhus Kommune, hvor der er udviklet to forskellige formater: På lokalcentrene inviteres lokalbefolkningen til kaffesaloner, mens der på plejehjemmene er udviklet et koncept med reminiscenskasser med genstande, film og billeder.