Kunsten som vindue til psykiatriens væsen

Museum Ovartaci har navn efter det kunstneriske alias for Louis Marcussen, en patient og billedkunstner, der gennem sine 56 års indlæggelse på det psykiatriske hospital i Risskov brugte kunsten til at udfolde sig frit og kreativt.

Gennem sit produktive virke med over 1000 malerier lagde han grundstenene til museets imponerende kunstsamling og efterfølgende position som en unik kulturinstitution med baggrund i psykiatri, kunsthåndværk og beskæftigelse for psykisk sårbare borgere og kunstnere.

I dag er Museum Ovartaci er en selvejende institution med økonomisk støtte fra Aarhus Kommune og Region Midt. Museet har siden 2019 haft adresse på Katrinebjergvej i Aarhus N, hvorfra det udstiller en omfattende kunstudstilling med værker skabt af Ovartaci og andre kunstnere med psykiske diagnoser.

De alsidige malerier og skulpturer tilbyder de besøgende et unikt vindue ind i psykisk sygdom, der skaber et afsæt til dialog og samtale om alt fra tabuisering af psykiske lidelser, psykiatrihistorien og kunstens rolle heri.

Udover at drive kreative værksteder, arrangementer, rundvisninger og en museumscafé er Museum Ovartaci desuden arbejdsplads for en gruppe borgere i forløb i socialpsykiatrien, der er ansat på støttede vilkår.

Inklusion har altid været en grundværdi i museet, og i samarbejde med Aarhus Kommune skaber museet nye jobmuligheder for ledige borgere, der svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet og i fællesskabet. Når museet i 2021 skal flytte sine aktiviteter og udstillinger til nye rammer i Skejby, er det fortsat ud fra idéen om, at kunsten kan bruges som et redskab til at styrke det menneskelige sind og det hele menneske.