Brobygningsinitiativ med store og små drys erhvervsliv

Opgang2 har 30 års erfaring som alternativ læringsarena, hvor sårbare unge (primært aktivitetsparate) øger deres personlige, sociale og faglige kompetencer gennem internt værkstedsarbejde med drama, musik og billedkunst. For mange af de unge kan succesoplevelserne dog være svære at overføre til ”den virkelige verden”, hvilket var bevæggrunden for at etablere deres XL-forløb i 2017.

XL er en videreførelse af de ordinære Opgang2-forløb med et overordnet mål om at få flere unge ud i ”virkeligheden” gennem virksomhedspraktikker, uddannelser, og jobs med henblik på selvforsørgelse.

Brobygningsforløbene er målrettet de unge, der er/har været visiteret til et ordinært Opgang2-forløb, og som nu vurderes parate til videre aktivitet. Forløbene giver de unge nye perspektiver på fremtiden, samtidig med at de fastholder deres tilknytning til Opgang2s værksteder og vejledere som en sikker base at vende tilbage til.

For nogle unge er XL-forløbet en øjenåbner i forhold til de personlige barrierer, der kan stå i vejen for at starte uddannelse eller komme i arbejde, hyppigst social angst. Hos Opgang2 XL er fællesskab og tryghed et særligt indsatsområde, og der lægges stor vægt på at introducere de unge for arbejdsfællesskaber eller andre ungefællesskaber såsom Ungdomskulturhuset, Spot-festival, m.v., der kan hjælpe dem med at overkomme deres udfordringer.

Det er også grundlaget for XL-netværksgruppen, hvor unge, der er tilknyttet XL-forløb på forskellige niveauer, mødes én gang hver måned. Netværket har til formål at samle de unge, der er på vej ind i et XL-forløb med andre unge, der er længere i processen – enten ved at være i gang med konkrete virksomhedssamarbejder, eller som er startet i uddannelse eller ordinært samarbejde. Her bidrager sidstnævnte som motiverende rollemodeller for alle de andre unge, som kan spejle sig i dem, og få sparring om alt fra økonomi, personlig branding og vejen til selvforsørgelse.