I EU-projektet SILO undersøgte Aarhus Universitet og Aarhus Kommunes Biblioteker litteraturens potentiale som et sted for refleksion over og forståelse af sygdomsforløb hos kræftramte, deres pårørende og sundhedsprofessionelle. Forløbene blev indledt med forfatteroplæg om skriveprocesser, efterfulgt af skriveworkshops, hvor den pårørende eksempelvis blev bedt om at skrive fra den syges perspektiv.

Samarbejdspartnere

  • Aarhus Kommunes Biblioteker
  • Aarhus Universitet
  • Ungkræft
  • Kræftens Bekæmpelse
  • Seks europæiske partnere (hhv. uddannelsesinstitutioner og kulturaktører fra Belgien, Spanien, Portugal, Ungarn og Serbien)