”Singer-Song-Writer” er rampen for spirende musikere, der ønsker at udvikle deres kompetencer inden for tekstskrivning og komposition gennem praktisk arbejde med sangproduktion. Som et tilbud til psykisk sårbare borgere har fællesskabet høj prioritet, og der lægges stor vægt på sparring med de øvrige deltagere og øvelse i at kunne formidle sin tekst, musik og sangidéer foran de andre.

Samarbejdspartnere

  • Kultur- & kontaktsted Kragelund