I tæt samarbejde med Sølystskolen og lærerteamet for 4. årgang har Teaterhuset Filuren udviklet en trivselsindsats for både elever og lærere. Gennem teaterpædagogiske forløb faciliteres et rum for rammesat leg og kreativ udfoldelse for at styrke elevernes evne til empati og til at indgå positivt i sociale fællesskaber. Sideløbende faciliteres et rum for lærerne til observation af sociale mønstre og dynamikker i klassefællesskabet.

Samarbejdspartnere

  • Teaterhuset Filuren
  • Sølystskolen
  • Børnekulturhuset