Læseforeningen etablerer læsegrupper rundt i Aarhus, der samler ældre, udsatte eller sårbare borgere omkring litteratur og fælleslæsning. Ved at skabe et skønlitterært frirum for alle, der kan have glæde af at mødes omkring poesi, prosa og de samtaler, der udspringer heraf, er formålet at modvirke ensomhed og skabe øget trivsel, mental sundhed og livskvalitet.

Samarbejdspartnere

  • Læseforeningen
  • Sundhed og Omsorg samt Sociale Forhold og Beskæftigelse – Aarhus Kommune