Med projektet ”Tal Ud” skaber Frontløberne et trygt og nærværende rum i Ungdomskulturhuset UKH, hvor unge kan snakke om svære eller intimiderende emner. Her behandles alt fra psykiske lidelser, seksualitet, kønsidentitet, døden og eksistentialisme gennem dialog, personlige beretninger og oplæg, men også gennem kunsten, musikken og poesien.

Samarbejdspartnere

  • Frontløberne
  • Ungdomskulturhuset