Kompas-filmene er en samling kortfilm skabt af Retrospect Film i samarbejde med blandt andet Landsforeningen Autisme og Region Midt, der er målrettet børn med autisme eller Aspergers syndrom. De i alt 37 kortfilm viser en række sociale hverdagssituationer set fra perspektivet af et barn med autismespektrumforstyrrelser (ASL) med henblik på at tilbyde konkrete coping-strategier og styrkede kognitive evner.

Samarbejdspartnere

  • Retrospect Film
  • Landsforeningen Autisme
  • Specialområde Autisme – Region Midt
  • Langagerskolen