Webinar - Hvad kan og skal vi med well-being data?

En af de mest udbredte måder at måle, hvad kultur betyder for borgernes livskvalitet og sundhed, er de såkaldte ”well-being” eller trivselsdata. På webinaret giver Susan Oman et indblik i, hvordan vi bliver bedre til at forstå og anvende denne form for data. Susan Oman har i bl.a. bogen ”Understanding Well-being Data” (gratis adgang til e-bog her) formidlet indblik i de metodiske aspekter af måling af trivsel og hvilke muligheder og begrænsninger, der er i at bruge data i forhold til at udvikle praksis.  

Susan Oman er adjunkt i data ved Information School på The University of Sheffield. I sin forskning har Susan fokuseret på den kulturpolitiske brug af data om trivsel og livskvalitet. Hun kombinerer metodisk stringens med en forståelse for den kulturelle og politiske kontekst, data anvendes i, og har en praksisnær tilgang til sin forskning. Hun er især optaget af social ulighed, herunder kulturens betydning for forskelle i trivsel og livskvalitet (https://www.sheffield.ac.uk/is/people/academic/susan-oman).


Webinaret bliver en kombination af introduktion, dialog mellem Susan Oman og Louise Ejgod, lektor ved Aarhus Universitet om, hvordan forskningen omsættes til praksis samt gruppediskussioner og fælles refleksioner.

Webinaret er gratis og åbent for alle.

Sprog: engelsk
Sted: ZOOM

Aarhus Kommune er en del af netværket "Kulturinitiativers Sundhedsfremme" som du kan læse mere om her