Gallo Kultur handler om at få psykisk syge og sårbare mennesker i alderen 18-40 år, som står i en svær livssituation, til at deltage i kulturarrangementer.
Gennem Gallo Kultur får de mulighed for at deltage i kulturoplevelser sammen med andre, hvilket skaber sociale netværk, der bryder social isolation, og giver positive oplevelser.

Samarbejdspartnere:

  • Gallohuset v. Esther Brakl
  • Kulturinstitutioner i Aarhus

Kulturoplevelse