Kofoeds Stemmer er et socialøkonomisk projekt med afsæt i litterær kulturproduktion gennem en ny og innovativ samskabelsesproces, der inddrager lokalsamfundet, og skaber fælles visioner mellem udsatte borgere og erhvervslivet i Aarhus.

Eleverne på Kofoeds Skole får fortalt om det levede liv på tværs af sociale skel og diagnoser med input fra boghandlere, forlag og journalister i kompetenceudviklingen af den gode fortælling.

Samarbejdspartnere:

  • Kofoeds Skole
  • Det lokale erhvervsliv

Litteratur