På Afsnit for Tab på Aarhus Universitetshospital indlægges par, der mister barn under graviditet, fødsel eller de første levedøgn. På Afsnit for Tab inddrages musik, da netop musikken kan virke lindrende og følelsesforløsende. Musik kan understøtte de særlige stunder for parrene som velsignelse, kistenedlæggelse eller blot en stund, der kan skabe et minde om tiden med barnet, som blev så kort.

Samarbejdspartnere:

  • Afsnit for Tab AUH v. Dorte Hvidtjørn, Marianne Raundal, Malene Grene Sich
  • Aarhus Universitet
  • Fløjtenist Trine Geltzer Dinesen

Projektet er et ud af 10 projekter fra Kultur og Sundhedspuljen, der er udvalgt til at deltage i en evaluering. Evaluering udføres af et uafhængigt evalueringsteam tilknyttet Kultur og Sundhedsplan, Aarhus.

Læs mere om evalueringens resultater her: