Musikalske Besøgsvenner er musikalske besøg/intimkoncerter i borgernes eget hjem. Gennem koncerterne undersøger Musikalske Besøgsvenner musikkens trivsels- og sundhedsfremmende potentiale i forhold til borgere med funktionsnedsættelse eller ensomhedsproblematikker.

Samarbejdspartnere:

  • ROSA Dansk Rock Samråd v. Per Bloch
  • Besøgsvenner.dk
  • Elderlearn
  • SIND
  • Røde Kors
  • Aarhus Universitet, Afdeling for antropologi v. Nanna Schneidermann Spillesteder

Performance