Musikterapeut Kamille Lindholm har fungeret som musikterapeut hos HUSRUM i Aarhus. På opfordring fra de unge selv, har hun hjulpet med at faciliteret et fællesskab gennem musikken gennem oprettelse af et samspilshold. Det giver brugerne en følelse af fælleskab, identitet & øget selvtillid.

Samarbejdspartnere:

  • HUSRUM i Aarhus
  • Kamille Lindholm, musiker og musikterapeut
  • Gellerup Kirke
  • Frontløberne
  • Ungdomskulturhuset v. Ruth Morell

Projektet er et ud af 10 projekter fra Kultur og Sundhedspuljen, der er udvalgt til at deltage i en evaluering. Evaluering udføres af et uafhængigt evalueringsteam tilknyttet Kultur og Sundhedsplan, Aarhus.

Læs mere om evalueringens resultater her:

I samarbejde med HUSRUM har projektet også lavet en evaluering blandt projektets deltagere. Det kan man læse mere om her: