Projektet undersøger hvordan virtual reality/VR-teknologi kan øge tilgængeligheden til kunst- og kulturtilbud gennem udvikling af et bredere VR-kulturudbud til ældre på plejehjem i et samarbejde med kunstnere, kulturinstitutioner, sundhedspersonale- og beboere.

VR kan give ældre borgere på plejehjem mulighed for i fællesskab at tage del i kulturelle oplevelser.

Samarbejdspartnere:

  • DokkX og Oplevelsesklyngen, Sundhed og Omsorg
  • Den Gamle By

KulturoplevelseOnline, digital og elektronisk kunst