I læsegrupper får sårbare gravide og fædre mulighed for at deltage i et fødselsforberedende forløb med ligesindede, hvor man med poesi og prosa som fælles tredje kan dele tanker og bekymringer. Som førstegangsforældre er det naturligt at gøre sig mange tanker omkring fødslen og den nye rolle, at være nervøs eller bange. Her kan samværet og fællesskabet omkring litteratur være en hjælp.

Samarbejdspartnere:

  • Læseforeningen v. Anna Liv Bolther
  • Aarhus Jordemoderpraksis v. Joke Gesine Habben
  • Antropologi ved Aarhus Universitet v. Anne Line Dalsgård