Kultur & Sundhed i 3 magistratsafdelinger

Magistratsafdelingen for Børn og Unge; Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg; Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse bidrager hver især til Kultur & Sundhedsplanen gennem de såkaldte signaturprojekter. Projekterne knytter sig til spor 3 i Kultur og Sundhedsplanen: Udvikling af nye velfærdsløsninger.

 

3 spørgsmål

# Børn og Unge: Hvordan kan kunst og kultur aktivt fremme læring, trivsel og velvære blandt børn og unge indenfor specialområdet?


# Beskæftigelse: Hvordan kan man bevidst og målrettet integrere anvendelsen af kunst og kultur i en beskæftigelsesindsats til unge med psykisk sårbarhed for at bringe dem tættere på arbejdsmarkedet?


# Rehabilitering: Hvordan kan man integrere kunst og kultur som et meningsfuldt supplement i genoptræning og rehabilitering af borgere og integrere redskaberne til vedligeholdelse i eget hjem?

 

En del af velfærden

Sammen med Projekterne fra Kultur og Sundhedspuljen skal signaturprojekterne være med til at afprøve og sætte en ramme for, hvordan kunst og kultur kan blive en integreret del af velfærden til gavn for borgere i Aarhus.