Aarhus Kommune afprøver kulturens virke på tre udvalgte velfærdsområder, hvor en målrettet brug af kunst og kultur har et særligt potentiale for at skabe værdi for borgerne. Børn og Unge, Rehabilitering og Beskæftigelse.

Skriveforløbet varer 8 uger og henvender sig til mennesker med sygdom, som har lyst til at eksperimentere med at skrive og at bruge det som et redskab til at få det bedre.

Sundhed og Omsorg har tidligere afviklet to lignende forløb; det tredje projekt har haft fokus på, hvordan man kan forankre og videreføre indsatsen. Projektet er afviklet i samarbejde med en litteraturforsker, som har stået for gennemførelsen af forløbene.

Evalueringen herunder viser, at deltagerne har fået bedre redskaber til håndtering af problemer, styrket selvtillid og selvværd og en større følelse af glæde og frihed.

Læs og se mere om projektet her: