Aarhus Kommune afprøver kulturens virke på tre udvalgte velfærdsområder, hvor en målrettet brug af kunst og kultur har et særligt potentiale for at skabe værdi for borgerne. Børn og Unge, Rehabilitering og Beskæftigelse.

RGM er en multisensorisk træningsmetode, der hjælper mennesker med sygdomme og skader i hjernen og centralnervesystemet. RGM præsenterer en ny og anderledes tilgang med aktiv brug af musikkens redskaber, og kan derfor vise sig at være en værdiskabende metode til det eksisterende rehabiliterings-tilbud. Projektet er et samarbejde mellem Folkesundhed Aarhus og Aarhus Musikskole.

Evalueringen viser, at deltagerne øger deres livsglæde og de beskriver, at det sociale samvær har medført, at de har følt sig mindre ensomme og isoleret.

Læs mere om projektets resultater her:

Projektet er fortsat i et samarbejde mellem Parkinsonforeningen og Aarhus Musikskole med støtte fra Kultur og Sundhedspuljen: