Din ansøgning behandles først og fremmest af Kultur- & Sundhedsteamet.

Derudover er der en gruppe mennesker tilknyttet til vurdering af indkomne ansøgninger. Gruppen er dynamisk og har en sparrende og rådgivende funktion for teamet. Gruppen repræsenterer mange fagligheder og alle har solid erfaring fra Kultur og Sundhedsområdet. Gruppen er også kommunalt tværgående og tæller personer fra Sociale forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge, Sundhed og omsorg samt Kultur og Borgerservice.

I vurderingen lægges der vægt på: 

  • Om projektet har en partnerskabskreds repræsenteret af både sundheds- og kulturfeltet.
  • At større projekter er baseret på samfinansiering og fælles ejerskab. 
  • Om projektet nedbryder barrierer til nye målgrupper og kommer flest mulige borgere i Aarhus Kommune til gode.
  • Om der er en klar idé om, hvilken værdi der ønskes opnået hos én eller flere målgrupper – gerne underbygget af eksisterende viden på området.