Kunst og kultur kan bane vejen for en mere helhedsorienteret tilgang i velfærden med et særligt potentiale til at løfte mental sundhed og trivsel. 

Sammen skal vi skabe aktiviteter hvor der er fokus på positive fællesskaber gennem kultur, men også målrettede indsatser til eksempelvis børn med autisme, demensramte, ensomme borgere eller borgere med psykisk sårbarhed. 

Vi arbejder med et sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv.

Hvad skal der ske?

Aarhus Byråd har afsat 6 mio. kr. i perioden 2021-2024 til Kultur & Sundhedsplanen.

Midlerne går bl.a. til en åben pulje, der understøtter kultur og sundhedsinitiativer til borgerne og til målrettede kultur- og sundhedsforløb til borgere på tre velfærdsområder: Børn og unge, rehabilitering og beskæftigelse.

Puljen lanceres i efteråret 2021.

Evaluering

Alle projekter under Kultur & Sundhedsplanen skal evalueres og indgår i den samlede slutevaluering (slutningen af 2023)