Hvorfor brænder jeg for Kultur & Sundhed?

  • Forskning viser, at der er behov for et modsvar på den biomedicinske, endimensionelle, forståelse af sygdom og psykiske udfordringer
  • Der er brug for, at vi udvikler en sundhedspraksis, der udover behandling af specifikke somatiske og psykiske sygdomme også indbefatter alternative og supplerende sundhedspraksisser med inddragelse af vores livsverden
  • At komme sig ”Personlig og Social Recovery” handler om mere end blot dét at komme sig fysisk fra selve sygdommen. At komme sig er en dyb personlig, unik proces, der involverer forandring af, og arbejde med, holdninger, værdier, følelser, mål, kvalifikationer og roller
  • Kunst (forstået som litteratur, musik, billeder, osv.) er erkendelse, og kunst formidler en særlig form for erkendelse af mennesket og verden. Den er et ’middel’ til at vinde indsigt ved virkeligheden, som ellers overses eller fortrænges. Og kunsten er forskellig fra den erkendelse, vi finder i dagliglivet og i videnskaben. Gennem genkendelsen i de kunstneriske udtryk kan vi lære tydningens kunst og lade den vokse, når vi møder lignende livsytringer for eksempel ondt i maven, nervøsitet, sorg eller ensomhed. 

Hvad trækker jeg på af personlig og faglig erfaring

  • Jeg er uddannet sygeplejerske, cand. cur. og ph.d. fra Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed.
  • Jeg har faciliteret uddannelses- og udviklingsprocesser indenfor det somatiske og det psykiatriske område. Det har givet et netværk, som jeg gerne inddrager i tværgående samarbejder med borgere, organisationer og forskellige professioner på det kommunale og regionale plan.
  • Jeg anser det som vigtigt at stille spørgsmål til eksisterende forståelser af strukturer, praksisser og måder hvorpå vi håndterer vores (mentale) sundhed, således at de kan videreudvikles til gavn for borgerne.
  • Vi kan ikke tale om sundhed uden samtidig at tale om mental sundhed - ’No Health without Mental Health’.
  • Borgerne er ’Experts by Experience’.