Gå til hovedindhold

Kultur & Sundhedspulje

Har du en god idé som kan skabe trivsel og sundhed gennem kunst og kultur?
Har I et ønske om at arbejde sammen på tværs af det sociale, kunstneriske og sundhedsfaglige felt?
Så kan det være det er relevant at søge Kultur & Sundhedspuljen.

 • Læs op

Indhold

  Der er afsat 2,1 mio. kr. til en åben pulje, der skal bruges til at engagere flest mulige borgere i Aarhus Kommune, som ved hjælp af kulturen kan få et løft af deres sundhed og trivsel.

  Sidste ansøgningsfrist var d. 27. juni 2022, og det er desværre ikke længere muligt at søge Kultur- og Sundhedspuljen.

  Puljen åbner dog igen på et senere tidspunkt for ansøgere, der har ansøgt innovationsdelen og ønsker at søge videre i initiativdelen. 

  Se de projekter der har modtaget bevillinger under "download" i højre side.

  OPRET ANSØGNING HER 

  Du finder et eksempel på ansøgningsskemaet under "download" i højre side. 

  Inden du søger, skal du gøre dig bekendt med en række detaljer omkring Kultur & Sundhedspuljen. Du har mulighed for at preudfylde ansøgningsskema i word (dokument under download th)

  Evaluering

  Find skema til evaluering HER

  Er du ikke helt klar til at søge?

  Det er også muligt at starte med at lave en kort pitch af din idé. Enten ved at give os et ring eller skrive her:

  KONTAKT

   

  Samarbejder:

  Vi tror på, at der kommer de bedste resultater ud af ligeværdige samarbejder. Derfor er det vigtigt, at det er tydeligt, at der er knyttet bånd mellem kunst, social- og sundhedsfaglige kræfter. Det behøver ikke være veletablerede samarbejder, men blot en vilje til at gøre noget sammen.

  Borgere i Aarhus:

  Initiativet skal nå ud til borgerne og den målgruppe man har i tankerne. Det kan være enten gennem samarbejder eller ved opsøgende arbejde. Det kræver en indsats, som vi anerkender som en nødvendig ressource.

  Puljen tager sit afsæt i Kultur og Sundhedsplanen for Aarhus.

  Overordnet er puljens formål at: 

  • Engagere nogle af de borgere, som har mest behov for et løft af deres sundhed og trivsel.
  • Udvikle og afprøve målrettede kultur- og sundhedsinitiativer til borgerne.  
  • Fremme partnerskaber på tværs af fagligheder og discipliner mellem Kultur & Sundhed. 
  • Understøtte et grundlag for bæredygtige forretningsmodeller på den varige velfærd.

  Alle institutioner, organisationer, foreninger og personer, der arbejder eller ønsker at arbejde i overlappet mellem kultur- og sundhedsområdet kan søge.

  Det er muligt at få støtte fra Kultur & Sundhedspuljen uafhængigt af Aarhus Kommunes øvrige puljer. 

  Puljen er opdelt i to hovedspor:  

  • En innovationsdel, der understøtter den tidlige udvikling og afprøvning af idéer eller projekter. 
  • En initiativdel, der understøtter eksisterende, igangværende eller nye projekter.

  Innovationsdelen 

  Innovationsdelen understøtter nye og spirende projekter, der ikke behøver være færdigudviklede eller afprøvede endnu.  

  Der lægges vægt på, at initiativet er visionsdrevet og sigter mod at løse en konkret sundhedsudfordring gennem samarbejder i civilsamfundet. 

  Det kan være den tidlige udvikling af nye partnerskaber mellem kultur- og sundhedsfagligheder. Eller udviklingen af et projekt, der sigter mod at nedbryde barrierer til særlige målgrupper eller tilbyde nye alternative tilbud til udsatte borgere. 

  Initiativdelen 

  Initiativdelen understøtter videreudvikling af eksisterende eller igangværende projekter samt helt nye projekter målrettet sårbare og udsatte borgere. 

  Støtten fra Kultur & Sundhedspuljen kan derfor tildeles til eksempelvis at tilknytte observation eller forskning til projektet. Det kan også være et etableret kulturprojekt, der ønsker at tilknytte et mere fokuseret sundhedsspor ved at udvikle et stærkere netværk til udsatte borgere eller opbygge et målrettet samarbejde med et sundhedsfagligt område. 

  Puljen støtter med andre ord projekter, der kan videreudvikles - ikke blot videreføres. En videreudvikling kunne eksempelvis også være et arbejde mod en større udbredelse og fodfæste på området. 

  Hvis du søger innovationsdelen, kan du søge op til 50.000,- kr.

  Hvis du søger i initiativdelen, kan du søge op til 100.000,- kr.

  Der er mange gode kultur- & sundhedsprojekter i gang i Aarhus allerede.

  For både nye og erfarne aktører er der inspiration at hente i den Casesamling, der er lavet i forbindelse med Kultur & Sundhedsplanen. 

  Det er også muligt at få sparring fra Kultur- & Sundhedsteamet via direkte kontakt.

  Evaluering

  Når du ansøger om projektmidler, indvilliger du i at gennemføre en evaluering af projektet. Et af hovedformålene med Kultur- og Sundhedsplanen er at skabe mest mulig læring på området, hvilket kalder på viden om forskellige aspekter såsom hvilken værdi og effekt projektet har skabt etc. 

  Dokumenter på ansøgning

  Du skal uploades en projektbeskrivelse (helst 1, max 2 sider) samt et budget inkl. finansiering. 

   

  Der er løbende ansøgningsfrist til Kultur og Sundhedspuljen.

  Når du har sendt din ansøgning, bliver den behandlet af Kultur- & Sundhedsteamet, der henter inspiration og sparring i en bredt funderet projektgruppe (se også under "Hvordan vurderes min ansøgning”).

  Afhængig af projektet og en eventuel forudgående sparring, vil vi muligvis kontakte ansøger med spørgsmål eller forslag til tilretninger.  

  Som hovedregel kan ansøgninger under innovationsdelen og ansøgninger på under 50.000,- forvente svar inden for 4 hele arbejdsuger.

  Ansøgninger i initiativdelen på over 50.000,- kan forvente svartid på op til 3 mdr.  

  Din ansøgning behandles først og fremmest af Kultur- & Sundhedsteamet.

  Derudover er der en gruppe mennesker tilknyttet til vurdering af indkomne ansøgninger. Gruppen er dynamisk og har en sparrende og rådgivende funktion for teamet. Gruppen repræsenterer mange fagligheder og alle har solid erfaring fra Kultur og Sundhedsområdet. Gruppen er også kommunalt tværgående og tæller personer fra Sociale forhold og Beskæftigelse, Børn og Unge, Sundhed og omsorg samt Kultur og Borgerservice.

  I vurderingen lægges der vægt på: 

  • Om projektet har en partnerskabskreds repræsenteret af både sundheds- og kulturfeltet.
  • At større projekter er baseret på samfinansiering og fælles ejerskab. 
  • Om projektet nedbryder barrierer til nye målgrupper og kommer flest mulige borgere i Aarhus Kommune til gode.
  • Om der er en klar idé om, hvilken værdi der ønskes opnået hos én eller flere målgrupper – gerne underbygget af eksisterende viden på området. 
  Sidst opdateret: 4. december 2023