2. runde af Kultur & Sundhedspuljen

Der er nu åbent for ansøgninger til 2. runde af Kultur & Sundhedspuljen. Der er DKK 500.000,- i puljen. 2. runde er reserveret til videreførsel af 3-4 projekter, der allerede har modtaget innovationsmidler (projekter der har modtaget DKK 50.000,- eller derunder) Se listen over berettigede projekter under download.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2023 kl. 23.59.

Formål

Kultur & Sundhedspuljen skal engagere flest mulige borgere i Aarhus Kommune, som ved hjælp af kulturen kan få et løft af deres sundhed og trivsel.

Nye samarbejder?

Det er positivt, hvis der inddrages nye samarbejder udefra, eller at flere projekter i puljen går sammen. Udvalgte projekter inviteres til et sparringsmøde med Kultur- og Sundhedsrådet.

Kriterier

 • Værdi for borgeren
 • Overvejelser om bæredygtighed
 • Forankrede og ligeværdige samarbejder på tværs af det sociale, kunstneriske og sundhedsfaglige felt

 

 • at projektet skaber en varig ændring af deltagerens livssituation i form af eksempelvis øget trivsel og bedre fysisk eller mentalt helbred.
 • at projektet skaber adgang til kunsten og kulturen for mennesker, der normalt ikke benytter sig at de kulturtilbud, der findes.
 • at projektet åbner op for deltagelse i fællesskaber omkring kunst og kultur.
 • om en positiv ændring i deltagerens livssituation vil være varig.
 • om projektet ville kunne blive økonomisk bæredygtigt. Hvad skulle der til?
 • om politiske eller administrative tiltag ville kunne gøre projektet til en del af velfærden.
 • at kvalitetssikringen på tværs af de faglige siloer er lige høj.
 • at de repræsenterede fagligheder har det samme niveau af ejerskab og forankring i projektet.
 • at projektet er udviklet eller videreført i ligeværdighed mellem de relevante fagligheder eller organisationer.

Puljen tager sit afsæt i Kultur og Sundhedsplanen for Aarhus.

Overordnet er puljens formål at: 

 • Engagere nogle af de borgere, som har mest behov for et løft af deres sundhed og trivsel.
 • Udvikle og afprøve målrettede kultur- og sundhedsinitiativer til borgerne.  
 • Fremme partnerskaber på tværs af fagligheder og discipliner mellem Kultur & Sundhed. 
 • Understøtte et grundlag for bæredygtige forretningsmodeller på den varige velfærd.

For både nye og erfarne aktører er der inspiration at hente i den Casesamling, der er lavet i forbindelse med Kultur & Sundhedsplanen. 

For eksisterende puljeprojekter kan man gå på opdagelse i dette projektkatalog

Det er altid muligt at få sparring fra Kultur- & Sundhedsteamet via direkte kontakt.

Udvalgte projekter inviteres til et sparringsmøde med Kultur- og Sundhedsrådet.

Når du har sendt din ansøgning, bliver den behandlet af Kultur- & Sundhedsteamet, der henter inspiration og sparring i Kultur og Sundhedsrådet.

Udvalgte projekter forventes i første omgang at blive inviteret til et sparringsmøde med Kultur- og Sundhedsrådet. Selvom man er indkaldt til sparringsmøde er det ikke sikkert, at man opnår støtte, eller at det ansøgte beløb bevilges fuldt ud.